Vizita e Entrepreneur Club nė InfoSoft Systems .

January 1st, 2014

Vizita e Entrepreneur Club nė InfoSoft Systems .

Vizita e Entrepreneur Club nė InfoSoft Systems .

Sipas axhendës se aktiviteteve të " Entrepreneur Club", vizita tjetër ishte ne InfoSoft Systems . Një grup prej 10 studentësh , anëtare ndërmarrës te Klubit të Biznesit dhe Informatikës  dhedepartamentit te finance-banke  , më 11 dhjetor vizituan mjediset e InfoSoft Systems . Stafi i kompanisë , menaxheri i Burimeve Njerëzore dhe dy specialistë të tjerë ,mirëpriten ngrohtësisht  nxënësit . Ata njohen studentët në radhë të parë me sallën e mbledhjeve. Më pas studentët u njohën me kate të ndryshme, ku të gjithë të punësuarit nder sektorë  ishin në vendet e tyre dhe u shpjeguan çdo detaj të sektorit .
Për studentët pjesëmarrës u organizua një takim miqësor në sallën e mbledhjeve të kompanisë ku një informacion interesant dhe i vlefshëm ishte shtypur dhe përgatitur për ta. Menaxheri shpjegoi çdo detaj për te cilin studentet ishin të interesuar dhe studentët patën mundësinë të diskutojnë mbi një temë të rëndësishme , të tilla si mundësitë e punësimit dhe pritjet themelore kompanitë kanë lidhje me kandidatët . Disa nga gjërat që janë theksuar si shumë të rëndësishme ishin : përvoja në punë, konferenca, praktika . Si dhe gjëja më e rëndësishme që nxënësit mësuan ishte se , edhe pse mundësia për të qenë pjesë e trajnimit të tyreishte e vështirë dhe me disa faza, ky ishte një hap i madh përpara , dhe një mundësi e mirë edhe për të qenë një punonjës i tyre.
 
Vizita tjetër ishte një tjetër dhomë takimi , ku një specialiste u dha disa nga minutat e saj të vlefshme për të shpjeguar shkurtimisht të gjitha hapat e zinxhirit se si puna në Infosoft menaxhohej . Natyrisht kjo e bëri më të qartë figurën e punës reale për studentët .
 
Në përfundim , kjo ishte vizita e dytë nder kompani e studentëve te" Entrepreneur Club" të Universitetit Epoka me qëllimin kryesor të vizituar secilën nga kompanitë e rëndësishme në Shqipëri ,te cilat  në të ardhmen e afërt do të jenë punonjësit e tyre , dhe per te krijuar pamjen e qartë të punës ne mjedis . Si dhe, studentët mund të kenë mundësinë për të krijuar kontakte dhe mundësinë e praktikave në këto kompani.