Neshkrimi i nje Momerandumi Bashkepunimi me EADA

October 29th, 2014

Neshkrimi i nje Momerandumi Bashkepunimi me EADA

Neshkrimi i nje Momerandumi Bashkepunimi me EADA

Fakulteti Ekonomik dhe i Shkencave Administrative ka nenshkruar nje Memorandum Bahkepunimi me Shkollen e Biznesit EADA. Pjesetaret e fakulteti, Prof. Dr. Gungor Turan (Dekan i fakultetit), Assit. Prof. Dr. Mustafa Uc (zevendes Dekan i Fakultetit si dhe shef i departamentit te Administrim Biznesit) si dhe Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov (shef i Departamentit te Finance Bankes) vizituan dhe moren pjese tek ceremonia e Shkolles se Biznesit EADA, ne Barcelone, Spanje me 31 Tetor 2014.

Edukim Ekzekutiv: Edukimi Ekzekutiv eshte programi qe ofrohet per njerez qe punojne ne fusha te ndryshme ne market. Ai jep nje mundesi per ekzekutivet qe te trajnohen dhe edukohen brenda kornizes te programit te ofruar nga EADA. I njejti program eshte i pershtatshem qe te jepet edhe ne universitetitn Epoka, egzaktesisht ne fakultetin e Ekonomise dhe Shkencave Administrative per Masterin Shkencor. Ky program mund te mbuloje lendet e zakonshme te kurikules te PM, ndersa disa lende do te mesohen nga EADA. Studentet e PM duhet te marrin dy modula nga EADA, qe konsiston ne 36 ore nga secila module. Njera nga modulat do te jepet nga stafi i EADA brenda EPOKES, ndersa e dyta do te jepet tek godinat e EADEs. Pjesa e mbetur e oreve qe duhet te mbulohen ne kurrikulen e PM, do te jepen nga EPOKA. Brenda kornizes se ketij programi, studentet e PM, do te jene ne gjendje te marrin dy diploma, si nga EPOKA po ashtu edhe nga EADA.