MEU ALBANIA 2013

November 5th, 2013

MEU ALBANIA 2013

MEU ALBANIA 2013

MEU ALBANIA është një ngjarje e organizuar dhe mbështetur nga JEF Albania, një nga grupet më të njohur që mbështesin studentët e rinj.  Modeli i Bashkimit Europian është një ngjarje stimuluese për atë që ndodh në të vërtetë ne Parlamentin dhe Keshillin e Bashkimit Evropian dhe ajo stimulon punën në grupe dhe kerkon angazhim veçanërisht të madh për temat e diskutuara .
 
Pjesa më interesante ishte pjesëmarrja e studentëve të huaj , të cilët  vijnë nga Kosova, Greqia, Franca, Gjermania, Spanja, Portugalia dhe vendet e tjera evropiane .
 
Ngjarja vazhdoi për 5 ditë , ku pjesëmarrësit luajten rolin e ministrive të Shteteve Anëtare të BE-së, të Parlamentit Evropian, eurodeputetëve , Komisionerit te BE-se dhe gazetarëve. Dita e parë ishte futja e mundësisë së njohjes çdo ditë të tjera . Pjesëmarrësit u njohën me atë që do të ndodhte gjatë ngjarjes , cilat ishin dy direktivat dhe si do të përfundonte shqyrtimi i parë i propozimeve . Ne diten e dytë dhe në ditën e tretë ishin propozimi i amendamenteve për direktivën e parë . Dy ditët e fundit u mbajtën në sallën plenare të Kuvendit të Shqipërisë , ku kryetari Ilir Meta dhe ambasadori i Bashkimit Europian për Shqipërinë Z. Ettore Sequi , mbajti një fjalim në atë që është Europa për Shqipërinë dhe cilat janë sfidat që rinia po përballet . Dy ditët e fundit kanë qenë përvojë e madhe për të gjithë të pranishmit për shkak se ajo ishte hera e parë që kjo organizatë dha një impakt te tillë në media , dhe ka qenë një shqetësim i rrallë për kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë . Në fund të ditës së fundit direktivat u votuan dhe vetëm një prej tyre është miratuar .
 
Kjo organizatë ndërkombëtare ka nevojë për shumë punë , por në fund ajo është e vlefshme . Pjesëmarrësit që kanë marrë pjesë ne të gjitha seancat jjane shpërblyer me certifikatë të nënshkruar nga kryetarët i MEU Albania 2013, përfaqësues të Parlamentit shqiptar dhe presidenti i JEF për Shqipërinë .