Tryeza e rrumbullakėt mbi " Inovacionin " me Z. Akil Kraja, Drejtori i AIDA

May 24th, 2013

Drejtori i NVM & Departamenti te Eksportit dhe i Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve Shqiptare (AIDA), zoti Akil Kraja ka vizituar Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Administrative të Universitetit Epoka më 23 maj, 2013 dhe ka diskutuar me anëtarët e stafit akademik me orar të plotë të  në tryezën e rrumbullakët , e cila u organizua nga Fakulteti . Ai ishte i ftuar për të paraqitur dhe per të dhenë informacion të mëtejshëm në lidhje me " rritjen e konkurrueshmërisë së SME -ve nëpërmjet inovacionit " në Shqipëri . Z. Kraja përgëzoi iniciativën për të organizuar tryezë të rrumbullakët mbi " Inovacionin" dhe gjithashtu falënderoi Dekanin e Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative Prof Dr Gungor Turan .
 
Në fillim të diskutimeve me anëtarët me kohë të plotë të stafit akademik të Fakultetit , Z. Kraja bëri një prezantim pse inovacioni ne biznes është i rëndësishem, cili eshte qëllimi i inovacionit , inovacioni në NVM-të , përfitimet nga inovacioni , disa shembuj të inovacionit dhe pse nganjehere inovacioni dështon .
 
Duke diskutuar me anëtarët e me orar të plotë të stafit akademik ai vuri në dukje Fondin e Inovacionit , financimin maksimal , kush mund të aplikoj për nje grant te tillë , cfarë mund të financohen , se cfarë është Skema Granti për Dhënien , Kontrollit të Inovacionit dhe Teknologjisë, Teknologjisë Ndërkombëtare .
 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ( AIDA ) është themeluar dhe vepron në bazë të ligjit nr . 10303 me 15 korrik 2010 " Për krijimin dhe organizimin e Agjencisë së Zhvillimit të Investimeve Shqiptare ".
 
Objektivat kryesore te Aida-s t janë per tërheqjen e investimeve të huaja, rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë shqiptare me mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme .
 
Kontributi i drejtpërdrejtë i Aida në zhvillimin ekonomik është evidentuar me anë të disa hapave si :
 
Lehtësimi dhe mbështetja e investimeve direkte në Shqipëri 
Rritja e aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, SME-ve 
Inkurajimi dhe mbështetja e eksporteve të mallrave dhe shërbimeve 
AIDA ofron për investitorët e huaj dhe vendas mbështetje të plotë për projektet e tyre të investimit . Stafi i saj i kualifikuar ndihmon jo vetëm me analizën e tregut , sektorët potencial për investime , por edhe me këshilla për gjetjen e pronave të përshtatshme, si dhe duke ndihmuar për të identifikuar projekte të reja dhe ekzistuese .
 
AIDA gjithashtu ofron shërbime përkujdesjeje te mëtejshme me qëllim për të përmbushur me sukses kërkesat e investitorëve të huaj , pas përfundimit të suksesshëm të projekteve .