Trajnim i Stafit ne platformen e Thomson Reuters Eikon

December 4th, 2014

Trajnim i Stafit ne platformen e Thomson Reuters Eikon

Trajnim i Stafit ne platformen e Thomson Reuters Eikon

Nje sezion i trajnimit te stafit u mbajt nga perfaqesuesit e "Thomson Reuters Eikon" me 4 dhjetor 2014, ne godinat e Universitetit Epoka. Ky trajnim u mbajt per te gjithe stafin e departamenteve te Finance Bankes dhe Ekonomikut dhe ishte i bazuar ne "Thomson Reuters Eikon platform, perdorimi i datave time series, eksportimi i datave nga Thomson Reuters ne eksel etj".Sezoni u mbajt dhe u moderua nga perfaqesuesit e Thomson Reuters Eikon si dhe nga shefi i departamentit te Finance Banke, Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov.

Prof. Dr. Gungor TURAN, Dekani i Fakultetit te Ekonomise dhe Shkencave Administrative, pergezuan pjesemarresit dhe nenvizoi rendesine e te pasurit nje platforme me teknologji inovative per te dhene informacion kritik dhe te mundesuar nga organizatat me te besuara ne bote.Tranjnimi u pasua nga diskutime dhe shkembim idesh ndermjet pjesemarresve, duke perdor shembuj konkrete ne perputhshmeri me kerkesat e fushave akademike, si dhe mesim jetegjate dhe aplikacione qe do te kene nje kontribut pozitiv ne artikujt shkencor dhe procesin e mesimit ne te njejten linje me zhvillimin nderkombetar