Shefi i Departamentit

September 1st, 2015

Shefi i Departamentit

Shefi i Departamentit

Të dashur studentë,

Në emër të Departamentit të Financë – Bankës ju mirëpres të gjithëve!

Kurrikula e Departamentit të Financë – Bankës u ofron studentëve një kuptim të zgjeruar të disiplinave të ndërvarura të bankingut dhe menaxhimin financiar, të tregjeve dhe institucioneve financiare, si dhe të planifikimit financiar. Kjo njohuri ndihmon nxënësit të mprehin aftësitë e tyre analitike, zgjerojnë të kuptuarit e tyre të tregjeve të sotme dhe të zhvillojnë një themel për dituri dhe hulumtime të avancuara.

Diplomantët e Financë – Bankës kanë nje mal me mundësi për të avancuar nëpërmjet Universitetit Epoka. Programet e shumta të studimeve jashtë vendit në dispozicion të diplomantëve të Financë – Bankës u ofron mundësi për rritjen e të kuptuarit global të disiplinës së tyre në mjedise të ndryshme kulturore. Rrugë të tjera për studentët përfshijnë praktika dhe certifikatat ndërdisiplinore të ndryshme që kombinojnë njohuritë në klasë me përvojë të botës reale.

Ju faleminderit!

 

Assoc. Prof.  Dr. Ugur Ergun