Prof. Dr. Gungor Turan vizitoi Banken Societe General Albania

March 26th, 2013

Më 26 mars 2013, Prof. Dr. Güngör Turan, Dekan i Fakultetit dhe Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov Shef i Departamentit Finance-Banke vizituan Bankën Societe General Albania për të njoftuar per "Engineering Financial Workshop Series" fushëveprimin, qëllimin dhe përfitimet e saj.

"Workshopi përfshin sesione praktike dhe teorike për problemet optimale dhe të bërit investimeve të realizuara në sektorin e shërbimeve financiare. Përveç modeleve klasike dhe të njohura të tilla si modeli optimizimit i Markowitz ', objektivi kryesor është të paraqesë zhvillimet e fundit dhe modelet e reja optimizuese për një shumëllojshmëri të problemeve financiare. Në veçanti, ne fokusohemi në modelim dhe zgjidhje te qasjeve për alokimin e aseteve, zgjedhjen e portofolit, ndjekjen e indeksit, menaxhimin e riskut dhe menaxhimin me përgjegjësi të aseteve ", tha Prof. Dr. Güngör Turan.

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative synon të ruajë një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe kuptimplotë me bankat përmes aktiviteteve të ndryshme.