Perfaqesuesist e Studenteve te Banke Finance ne Senatin e Shkolles

April 5th, 2013

Më 2 dhe 4 prill, u mbajtën zgjedhjet e 2013 per Studentët e Senatit. Senati i Studenteve është i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve të zgjedhur në mënyrë demokratike në mënyrë që të përcjellë kërkesat nga studentët për Administratën e Universitetit dhe për të kontribuar në aktivitetet arsimore në universitet. Objektivi themelor i Senatit te Studentëve te Universitetit Epoka është që të sigurojë edhe zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Prandaj, mjedisi universitar është projektuar për të rritur performancën akademike të studentëve por edhe të avancojë ne aftësite sociale, artistike, sportive, kulturore dhe intelektuale.

Për të përmbushur këtë objektiv, Senati i Studenteve organizon dhe inkurajon pjesëmarrjen e studentëve në një gamë të gjerë të aktiviteteve.

Workshope per Aftësi  Studimi dhe Komunikimi 
Sherbim ne Komunitet dhe Pune Vullnetare
Klubet studentore
Ngjarje Sociale te Studenteve
Zhvillimi i Karrierës dhe Programet per Vendimarrje
Zhvillim i Jetes ne Kampus
Përfaqësuesit e Departamentit të Finance Bankes u votuan si më poshtë:

BAF 1 Sidita Rreshketa

BAF 2 Frida Rica

BAF 3 Selda Selfollari

BAF 4 Akida Mulgeci

BAF_AL 1 Xheni Koci

BAF_AL 2 Haxhere Mera