Njoftim: Programi i Trajnimit mbi Statistiken e Aplikuar

April 2nd, 2016

Njoftim: Programi i Trajnimit ne Statistiken e Aplikuar do të mbahet nga 02 prill deri më 23 prill 2016 me qëllim kryesor per të siguruar njohuri themelore dhe aftësi në statistikore duke përdorur SPSS. Informacioni i detajuar për procedurat e aplikimit dhe oraret e tjera është dhënë në posterin ne vijim.

 

Në pritje të aplikimeve tuaja!