Keshilli I Profesoreve te Fakultetit u Thirr ne Mbledhje

March 29th, 2013

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative më 28 mars 2013 përshëndeti anëtarët e Këshillit të Profesorëve në zyrat e Fakultetit. Një takim u mbajt në qendër të fillimit të regjistrimeve të programit të studimit të doktoratës në Fakultet. Në bazë të dispozitave të legjislacionit shqiptar të arsimit të lartë, Këshilli i profesorëve është njësia kryesore përgjegjëse për organizimin dhe zhvillimin e doktoraturës (PhD), studimeve dhe në këtë kontekst, anëtarët e Këshillit vlerësuar kërkesën për regjistrim në programet e doktoraturës të ofruara nga Fakulteti dhe vendosur për kandidatët PhD për t'u pranuar.

Në bazë të Urdhëresa nr 565, datë 19.11.2012, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Shqipërisë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative i është dhënë e drejta për të ofruar programe të studimeve të doktoratës, si e vitit akademik 2012-2013 në fushat e mëposhtme:

1. Ekonomiks në "Ekonomi" dhe profili "Banke dhe Finance";

2. Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare;

3. Administrim Biznesi.

Së dyti, vlerësimi i kandidatëve të doktoraturës në çdo program studimi PhD është bërë. Disa vendime të tjera të marra ishin zgjedhja e Prof. Dr. Güngör Turan, Kryetar i Këshillit të Profesorëve.

Pas takimit, një program social u mbajt për të gjithë akademikët.