Forum i Hapur, Mundėsitė e Punėsimit dhe Kėrkesat e tuaja bankare

May 16th, 2013

Një grup nga ProCredit Bank, i udhëhequr nga z Elert Stoja-Shef i Trajnimeve dhe Shtabi i Departamentit të Zhvillimit, diskutuan më 16 maj, 2013 me studentët e Departamentit të Financë-Bankës në lidhje me mundësitë e punësimit në bankën e tyre.

Z. Stoja nisi diskutimin e tij me një prezantim të shkurtër se përse dikush duhet të zgjedhin të punojnë për ProCredit Bankës dhe mënyra për t'u bërë një punonjës i bankës së tyre. 

Për punonjësit e ProCredit Bank, zbatimi i standarteve dhe parimeve të përgjegjshme, nuk është vetëm një mënyrë të punuari: është një mënyrë të jetuari. Ato ofrojnë më shumë se sa një vend pune: ofrojnë një mundësi për t'u bërë pjesë e një institucioni etik, të fokusuar në bankingun e përgjegjshëm. Mundësia e vetme e hyrjes në Bankën ProCredit është Programi Bankierët e Rinj. Pas nje prezantimi te shkurter te programit, u prezantua nje video qe shpjegonte me hollesisht kete program.

Programi Bankierët e Rinj është një program i gjerë trajnim zhvillimi për të sapodiplomuarit në universitete apo institucione të tjera të larta arsimore, por edhe për profesionistët e kualifikuar. Programi ofron një mundësi unike për pjesëmarrësit dhe për ProCredit që të vlerësojnë nëse aftësitë dhe cilësitë individuale përputhen me mënyrën e punës në ProCredit. Përgjatë nje periudhe gjashtë mujore, pjesëmarrësit përfshihen në lektime dinamike dhe ndërvepruese që karakterizohen nga diskutime të hapura. Programi përfshin gjithashtu dhe projekte e punë në grup, të pasuara nga eksperienca praktike në degët e bankës në qytete të tjera të vendit. Pjesëmarrja e plotë përgjatë të gjithë programit është e detyrueshme. Ka shumë mundësi që, pjesëmarrësve që do të përfundojnë në mënyrë të suksesshme kursin, do t'u ofrohet një kontratë punësimi me ProCredit Bank Albania.