FEAS organizoi seminarin "Takimi i Mendjeve 2013"

March 28th, 2013

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative dhe Qendra për Arsim e Vazhdueshëm organizoi "Takimin e Mendjeve" të vitit 2013. Planin e Trajnimit, i cili do të fillojë më 10 prill 2013 në Qendren "Horizontet e Reja" do të përqendrohet në te tashmen dhe të ardhmen: Strategjitë e Menaxhimit / Financave / Demokracise / Vizionit.

Këto seminare trajnimi dhe punësimi përfshijnë teori dhe sesione praktike për problemet optimale te vendimmarrjes. Në veçanti, ne fokusohemi në modelim dhe zgjidhje të aferta Menaxhimit / Financave/ Demokracse/ Vizionit dhe Strategjive.