FEAS fillon implementimin e Seminarit mbi Matematiken Financiare dhe Aftesive Logjistike

March 23rd, 2013

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative ka filluar më 20 mars 2013 zbatimin e sesionit të parë të certifikuar financiar ne matematikë dhe Seminarin mbi Aftesite Logjistike. Ky seminar u mbajt në veçanti për studentët e vitit të fundit të Fakultetit dhe ishte i bazuar në një format pyetje dhe përgjigje.

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof. Dr. Güngör Turan uroi të pranishmit dhe listoi disa nga mundësitë kryesore dhe përfitimet e pjesëmarrjes në seminar. Prof. Dr. TURAN vuri në dukje se më shumë do të bëhet në kuadër të përgatitjes së studentëve tanë për të qenë te suksesshëm në testet e matematikës dhe Logjistikes ndërkombëtare, ku mund të aplikojnë studentët.