Dita e Orientimit per Studentet e Vitit te Pare te BAF dhe BAFAL

October 21st, 2016

Dita e Orientimit per Studentet e Vitit te Pare te BAF dhe BAFAL

Dita e Orientimit per Studentet e Vitit te Pare te BAF dhe BAFAL

Më 21 tetor 2016, Dita e Orientimit u mbajt me studentët e vitit te pare te Banke dhe Finance (BAF) dhe Banke dhe Finance Shqip (BAFAL). Para së gjithash, stafi administrativ i universitetit bëri një prezantim të shkurtër perpara studentëve, duke përfshirë përfaqësues të Zyrës Pranimit, Zyres se Regjistrimit dhe Zyrës se Informacionit te Teknologjise. Çështje, të tilla si regjistrimi i lendeve, dhe përdorimi i sistemit te epokes u paraqiten në këtë seksion.

Më vonë, stafi akademik dhe administrativ i departamentit u prezantuan para studentëve nga znj Erinda Imeraj. Studentët patën rastin të dinë këshilltarët e tyre akademike dhe procedurat e nevojshme për të bërë regjistrimin e lendeve. Për më tepër, Assist. Prof. Dr. Abdulmenaf Sejdini bëri një prezantim të përgjithshëm të departamentit dhe fushës që mbulon. Studentët patën mundësi për të bërë pyetje specifike në lidhje me jetën studentore në kampus dhe për më tepër në mundësitë e tyre të punësimit, pasi te diplomohen.