Dekani vizitoi Agjensine Shqiptare te investimeve (AIDA)

April 3rd, 2013

 

Më 3 Mars 2013, Prof. Dr. Gungor Turan, Dekan i Fakultetit dhe Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov Shefi Departamentit Banke Finance vizituan Agjensine Shqiptare te investimeve (AIDA) për të njoftuar ne kuader te worshopit Financiar, qëllimin dhe përfitimet e tij.  

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative synon të ruajë një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe kuptimplotë me Agjensine Shqiptare te investimeve (AIDA) përmes aktiviteteve të ndryshme.