Certifikata per Matematiken Financiare dhe Seminarin e Permiresimit te Aftesive Logjistike

April 11th, 2013

Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altın, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof. Dr. Güngör Turan, shefi i Departamentit të Finance Bankes Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov dhe Shefi i Departamentit të Administrim Biznesit Assist. Prof. Dr. Mustafa Uc moren pjesë në "seancën e fundit të Matematikes Financiare dhe Seminar Permiresimit te Aftësive Logjistike", organizuar nga Fakulteti, i cili u mbajt më 10 prill 2013, në sallen e  Konferencave  me një pjesëmarrje studenteve te vitit te katert ne Banke-Finance dhe Administrim Biznesi.

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof. Dr. Güngör Turan, mbajti një prezantim duke u fokusuar në rëndësinë e këtyre seminareve. Ai përgëzoi të pranishmit dhe listuar disa nga mundësitë kryesore dhe përfitimet qe sjellin këto lloje të seminareve. Ai vuri në dukje se më shumë do të bëhet në kuadër të përgatitjes së studentëve tanë për të qenë te suksesshëm në matematikë dhe Logjikë ndërkombëtare dhe provimet e pranimit të bankave kombëtare dhe ndërkombëtare, ku mund të aplikojnë studentët. Unë besoj se ju do të jeni te suksesshëm në kompaninë tuaj të ardhshme, tha Prof. Dr. TURAN.

Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altin, dorëzoi certifikata për pjesëmarrësit në seminar.