Asistentja Kerkimore Erinda Imeraj, mori pjese ne konferencen e nente ICESS te mbajtur ne Stamboll

October 17th, 2015

Asistentja Kerkimore Erinda Imeraj, mori pjese ne konferencen e nente ICESS te mbajtur ne Stamboll

Asistentja Kerkimore Erinda Imeraj, mori pjese ne konferencen e nente ICESS te mbajtur ne Stamboll

Znj. Erinda Imeraj, Asistente kerkimore ne departamentin finance-banke, mori pjese ne konferencen e nente ICESS te mbajtur ne stamboll gjate datave 17 dhe 18 Tetor 2015 e organizuar nga fondacioni nderkombetar per kerkim dhe zhvillim. Temat kryesore te konferences ishin ekonomia, sociologjia, biznesi dhe studimet teknologjike qe te ofrojne mundesi publikimi dhe ne revisten nderkombetare te edituar EBSCOHost. 

Znj. Imeraj prezantoi nje punim te titulluar "Ekonomia Ambjentaliste per nje Zhvillim te Qendrueshem; Vleresimi i vlerave mjedisore dhe rekreative te zones se Lezhes-Shengjin, duke perdorur metoden e perafert indirekte "Hedonic Price Method" qe eshte nje projekt i mbeshtetur edhe nga Zyra e Koordinimit dhe Keshillimit tek Universiteti Epoka